phần mềm quản lý nhân sự| phần mềm quản lý văn bản du lịch phú quốc| du lịch đà nẵng

Thông tư số: 141/2011/TT-BTC: Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

vietnam visa requirements - apply visa vietnam

Sunday, September 21, 2014
Banner

Thông tư số: 141/2011/TT-BTC: Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Văn bản pháp luật

 Thông tư số: 141 /2011 /TT-BTC

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thay thế: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, thay thế Thông tư số 108 TC/HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho cán bộ, công nhân viên nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.

Để ý: 130 /2008/TT-BTC  

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Dẫn đến: Tiền nghỉ phép năm (tiền phụ cấp đi đường, tiền phương tiện đi lại) của người lao động được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tải về

Login