phần mềm quản lý nhân sự| phần mềm quản lý văn bản du lịch phú quốc| du lịch đà nẵng

Thông tư số 138/2011/TT - BTC: Sửa, bổ sung QĐ 48

vietnam visa requirements - apply visa vietnam

Tuesday, September 30, 2014
Banner

Thông tư số 138/2011/TT - BTC: Sửa, bổ sung QĐ 48

Văn bản pháp luật

Thông tư số 138/2011/TT-BTC: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 (xem chi tiết).

Login