vngameviet.com | amthucde.com

Saturday, 19 August 2017

 • Tiếng Việt
 • English
 • Thông báo nghỉ học thực hành tin học các lớp nhà B (21.8.2017-.31.8.2017)

  17-08-2017 , Đăng bởi:

  Thông báo  Nhà trường tổ chức thi trực tuyến ngoại ngữ vào khoảng thời gian 21.8.2017-31.8.2017 nên sinh viên các lớp thực hành tin học tại nhà B sẽ nghỉ trong thời gian này.  Trân…

 • Tài liệu môn học HTTTP1 (update bài tập)

  15-08-2017 , Đăng bởi:

  Các bạn sinh viên học HTTTKTP1 lớp thầy Tùng download các tài liệu theo link sau: http://www.mediafire.com/file/cpg4p8tx0w2kt0b/HTTTKTP1.rar File ôn tập: OnTap2017 File thực hành phần mềm kế toán Excel minh họa: ThucHanhSoKeToan2017 Các tài liệu tham khảo khác…

 • Slide bài giảng môn HTTTKTP3

  14-08-2017 , Đăng bởi:

  Chuong 1.1.TongQuanHTTTKT Chuong 1.2.TaiLieuHoaHTTTKT Chuong 2_ToChucHeThongKSNBo Chuong 3_ToChucHTTTKT Chuong 4.1_Chu trinh doanh thu Chuong 4.2_Chu trinh chi phí

 • Pháp luật kế toán – kiểm toán

  13-08-2017 , Đăng bởi:

  Gửi lớp, Lớp tải tài liệu từ link dưới hoặc nhấp vào đây (link). Folder, gồm: Chương 1: tổng quan Chương 2: Luật kế toán (còn cập nhập tiếp). ĐÌnh Vui

 • HTTT P1

  13-08-2017 , Đăng bởi:

  Gửi các em file thực hành hệ thống 1 Phần ôn tập  http://www.mediafire.com/file/qkdjkldoaz3jbqd/HTTTP1_ON_TAP_2017.xlsx Phần dữ liệu kế toán excel HTTTP1_ThucHanhSoKeToan2017 Riêng lớp DHKT11I download để xem danh sách nhóm (phần slide bài giảng thứ 4…